Primeira aproximaxión á acción sonora das letras (setras).

Estudio por setras:

a / b / c / d / e / f / g / h / i / j / k / l / ll / m / n / ñ / o / p / q / r / s / t / u / v / w / x / y / z /

aa

Acentos: 2 / Binácena
Tempos: 2
Acento rítmico: – /x/ _ / x
Acento rítmico simplificado: o /x/ _ / x
Velocidade: Variable
Pausas: 1
frecuencias: media / aguda / _ / aguda

JPEG - 18.5 KB
JPEG - 19.8 KB
JPEG - 23.3 KB

bb

Acentos: 2 / Binácena
Tempos: 2
Acento rítmico: x / – / x / _ / o
Velocidade: Variable
Pausas: 1
frecuencias: aguda / media / aguda / _ / grave

JPEG - 21.9 KB
JPEG - 25.6 KB

dd

Acentos: 2 / Binácena
Tempos: 2
Acento rítmico: o / x / _ / o
Velocidade: Variable
Pausas: 1
frecuencias: media / aguda / _ / media / aguda

JPEG - 20.9 KB

ee

Acentos: 1 / Monacea
Tempos: 1
Acento rítmico: o / –
Velocidade: Constante
Pausas: 0
frecuencias: grave / media

JPEG - 20.6 KB
JPEG - 23.8 KB
JPEG - 17.6 KB
JPEG - 10.4 KB

cc

ccccccccccc

Acentos: 1 / Monacea
Tempos: 1
Acento rítmico: –
Velocidade: Constante
Pausas: 0
frecuencias: aguda

en libreta

JPEG - 19.8 KB
JPEG - 6.7 KB
JPEG - 9.4 KB

ff

Acentos: 2 / Binácena
Tempos: 3
Acento rítmico: o / x / o
Velocidade: Variable / Cíclica
Pausas: 0
frecuencias: media / aguda / media

JPEG - 23.5 KB
JPEG - 14.4 KB

gg

Acentos: 2 / Binácena
Tempos: 4
Acento rítmico: o /x/ o / x
Velocidade: Variable
Pausas: 0
frecuencias: media / aguda / grave / aguda

en libreta

JPEG - 8.9 KB
JPEG - 9.2 KB
JPEG - 23.8 KB
JPEG - 12.9 KB

ii

Acentos: 2 / Binácena
Tempos: 3
Acento rítmico: o / x / _ / o
Velocidade: Variable
Pausas: 1
frecuencias: media / aguda / grave

JPEG - 19.9 KB
JPEG - 21 KB
JPEG - 19.8 KB
JPEG - 12.4 KB

hh

Acentos: 2 / Binácena
Tempos: 2
Acento rítmico: o / x / _ / – / o / –
Velocidade: Variable
Pausas: 1
frecuencias: media / aguda / _ / media / grave / media

en libreta

JPEG - 22.7 KB
JPEG - 19.7 KB
JPEG - 21.2 KB

jj

Acentos: 2 / Binácena
Tempos: 2
Acento rítmico: – / x / – / _ / o
Velocidade: Variable
Pausas: 1
frecuencias: media / aguda / media / – / grave

JPEG - 22.6 KB
JPEG - 27.9 KB

kk

Acentos: 2 / Binácena
Tempos: 2
Acento rítmico: – / x / – / _ / o
Velocidade: Variable
Pausas: 1
frecuencias: media / aguda / media / – / grave

en libreta

JPEG - 22.2 KB
JPEG - 22.2 KB

ll

Acentos: 1 / Monacena
Tempos: 2
Acento rítmico: o / x / x ou o / x
Velocidade: constante
Pausas: 0
frecuencias: media

en libreta

JPEG - 20.8 KB
JPEG - 22.3 KB
JPEG - 11.2 KB

llll

Acentos: 2 / Diácena
Tempos: 2
Acento rítmico: – / x / – X
Velocidade: constante
Pausas: 0
frecuencias: media / alta / media / alta

en libreta

JPEG - 24 KB
JPEG - 29.5 KB
JPEG - 17 KB

mm

Acentos: 3 / Triácena
Tempos: 3
Acento rítmico: o / – / o / o / o / o / x
Velocidade: variable
Pausas: 0
frecuencias: baixa / media / baixa / alta

JPEG - 23.9 KB
JPEG - 21 KB
JPEG - 11.9 KB

nn

Acentos: 2 / Biácena
Tempos: 2
Acento rítmico: o / – / o / o / x
Velocidade: variable
Pausas: 0
frecuencias: baixa / media / baixa / alta

JPEG - 19.2 KB
JPEG - 21.7 KB
JPEG - 19.3 KB

ññ

Acentos: 3 / Triácena
Tempos: 3
Acento rítmico: o / – / o / o / x / _ / x
Velocidade: variable
Pausas: 0
frecuencias: baixa / media / baixa / alta

JPEG - 26.4 KB
JPEG - 21 KB

oo

Acentos: 1 / Monácena
Tempos: 2
Acento rítmico: o / – / o / –
Velocidade: constante
Pausas: 0
frecuencias: baixa / media / baixa / media

JPEG - 26.9 KB
JPEG - 27.3 KB
JPEG - 12.6 KB

pp

Acentos: 2 / Biácena
Tempos: 2
Acento rítmico: o / x / _ / x
Velocidade: variable
Pausas: 0
frecuencias: alta

JPEG - 21.4 KB
JPEG - 20.7 KB

qq

Acentos: 3 / Triácena
Tempos: 3
Acento rítmico: o / o / x / _ / o
Velocidade: variable
Pausas: 0
frecuencias: alta

en libreta

JPEG - 21.7 KB
JPEG - 27.5 KB

rr

Acentos: 2 / Diácena
Tempos: 2
Acento rítmico: x / o
Velocidade: Constante
Pausas: 1
frecuencias: aguda / aguda

en libreta

JPEG - 27.2 KB
JPEG - 33.5 KB
JPEG - 21.3 KB

ss

Acentos: 1 / Monácena
Tempos: 2
Acento rítmico: x / – / x
Velocidade: constante
Pausas: 0
frecuencias: alta

en libreta

JPEG - 23.3 KB
JPEG - 19.3 KB
JPEG - 26.6 KB

tt

Acentos: 2 / Biácena
Tempos: 3
Acento rítmico: – / x / – / _ / –
Velocidade: constante
Pausas: 1
frecuencias: media /aguda / media

en libreta

JPEG - 20.9 KB
JPEG - 21.4 KB

uu

Acentos: 2 / Diácena
Tempos: 2
Acento rítmico: o/x
Velocidade: Variable
Pausas: 0
frecuencias: aguda / grave

JPEG - 25.6 KB
JPEG - 6.5 KB

vv

Acentos: 2 / Biácena
Tempos: 2
Acento rítmico: o / x
Velocidade: constante
Pausas: 1
frecuencias: alta / alta

en libreta

JPEG - 21.3 KB
JPEG - 20.7 KB

ww

Acentos: 2 / Biácena
Tempos: 2
Acento rítmico: x / – / – / –
Velocidade: variable
Pausas: 0
frecuencias: alta / media

JPEG - 23.9 KB
JPEG - 26.8 KB
PNG - 42.9 KB

xx

Acentos: 2 / Biácena
Tempos: 2
Acento rítmico: x / x
Velocidade: constante
Pausas: 1
frecuencias: alta

en libreta

JPEG - 20.7 KB
JPEG - 22 KB
PNG - 27.8 KB
PNG - 22.6 KB

yy

Acentos: 2 / Biácena
Tempos: 2
Acento rítmico: x / o / _ / x
Velocidade: veriable
Pausas: 1
frecuencias: media / baixa / alta

JPEG - 23.8 KB
JPEG - 25.6 KB
JPEG - 21.1 KB

zz

Acentos: 3 / Triácena
Tempos: 4
Acento rítmico: x /o/x/ _ /x
Velocidade: Constante
Pausas: 1
frecuencias: aguda / media / aguda / _ / aguda

en libreta

JPEG - 21.1 KB
JPEG - 34.1 KB

Algunha imaxes do proceso de gravación: