Introdución

Titorial sobre como facer un controlador midi a través do microcontrolador Basic Stamp II

¿qué se necesita para facer un controlador midi con BasicStamp?

 • Microcontrolador Basic StampII.
 • Tarxeta de son con porto midi, ou un controlador midi con entrada e saída midi ou usb.
 • Un software para mapear ou entender as mensaxes midi, un programa que poida utilizar un controlador midi.
 • Un protoboard donde probar os circuítos.
 • Unha pila cadrada de 9V.
 • Cable serie RS-232 (faremolo nós).
 • Cable midi (faremolo nós).
 • Leds, resistencias, condensadores…

Índice

Este titorial procede dos coñecementos adquiridos nas clases de interfaces físicas impartidas por Jose Lozanopara o master en artes dixitais da Pompeu Fabra, e o que aquí seexplica debe ser complementado cos apuntes da súa asignatura,que podes ver aquí.
Algunslinks non funcionan, porque lles falta o .html ou .htm nadireccdión url. Si se lles pon ó final asextensións, xa funcionan.

Realmente están moi ben estes apuntes, e profundizan sobrecousas que só aquí se apuntan, a intención destetutorial é dar tódalas claves para facer un controladormidi, de forma que se poida copiar todo o que aparece e pegar noutrolado, sin entender realmente o que esta pasando, pero facendo algo que funciona moi ben e sen gastar moitos cartos.

O proceso que suxiro para estudiar este titorial é ir mirando os capitulos dende o principio ata o final:

 1. Montaxe do microcontrolador no protoboard.
 2. Construcción dun cable serie.
 3. Introducción á programación con Bsic Stamp
 4. circuíto para un sensor dixital
 5. circuíto para un sensor analóxico

Links importantes

 • parallax: Casa do microcontrolador basicStamp2. Sensores, microcontroladores, servomotores, etc…
 • MSE bilbao: Distribuidora de parallax en españa. Aquí se pode comprar o microcontrolador.
 • midiox: Programa para visualizar e mapear información midi.
 • midiyoke: Programa que xenera puertos virtuales midi.
 • pure data: Programa moi útil para xogar coa información midi e retorcela ata o increíble.
 • vayna sistems:Proxecto de Jose Lozano e Eugenio Tisselli. Creación de softwaree hardware feito na casa. Controladores interesantes feitos en BasicStamp.
 • nice-noise:grupo de artistas que desenvolven varios controladores. Non utilizan omicrocontrolador BasicStamp, senón o PIC, pero non deixan de ser interesantes as súas propostas.