Radio Cu Cu

Full HD
20:36
2021

Unha emisora de radio (Radio cu cu) recolle imaxes de cámaras de videovixianza de internet sobre as que superpón o seu propio audio.

As imaxes veñen de todas partes e de todo tipo de lugares: casas de baño e spa, fogares, rúas, fábricas, emisoras de radio, tendas, edificios… O equipo da radio expón as súas dúbidas sobre o uso deste tipo de imaxes así como da identidade de quen aparece nas mesmas, ao mesmo tempo que xoga coas relacións entre a imaxe e o son.