O estudo sobre a escritura acusmática recibe o apoio da deputación da coruña

Bolsas de investigación na area de humanidades da Deputación da Coruña 2019

O obxecto sonoro caligráfico: definición, análise e estilo é o nome do proxecto de investigación que vén de recibir unha beca de investicaión en artes e humanidades outorgada pola deputación da Coruña.

O proxecto é unha das partes doutra investigación máis ampla sobre a escritura acusmática. É un traballo que continúa co tratado sobre a caligrafía sonora exposto no libro Setras e que profundiza sobre os diferentes trazos sonoros que compoñen cada unha das setras.

Sinus. Sona