Entrevista a escoitar.org no Galicia Hoxe

Entrevista reaizada por Marga Tojo para Galicia Hoxe, publicada o 2 de setembro do 2007.


Unha aproximación ao son dun lugar é un achegamento ao seu patrimonio. Percibir, comprender e concibir a nosa identidade sonora, a dos nosos lugares e as nosas xentes, a súa coherencia e idiosincrasia, é o obxectivo do proxecto de gravacións sonoras Escoitar.org
.

Ler a entrevista