Categories for acción

Devuison. ideas e bocetos

Outubro 24, 2011 12:29 p.m. Published by

Debuxo + Corpo + Son Idea da acción: Toda a idea da acción xira en torno a 3 elementos e […]