erre melón no Festival Intersección

Fundación Seoane
17-22 outubro 2023
A Coruña

A curta erre melón forma parte da Sección Galicia do Festival Intersección (Exposición) xunto aos traballos de Juan Lesta, María X. Fernández, Ariadna Silva Fernández, Borja Rodríguez, MIL111, Edu Valiña and Ana Gesto, Ruth Montiel Arias, Andrea Costas Lago, Noa and Lara Castro e Deebo Barreiro.