Fotograma do vídeo Silvia de Berio Molina

Silvia

Silvia é un retrato en formato vídeo dunha persoa moi próxima a min.

Igual que nos bodegóns antigos se experimentaba coa técnica, eu fago aquí o mesmo sumándolle o compoñente vivo do retrato.