Armas acústicas

HackLAB escoitar.org
MARCO de Vigo
2006

Lectura do manifesto das armas acústicas.

Fotos/Pics: Audio-Acción Armas Sónicas, MARCO, Vigo

TEXTOS LEÍDO NA AUDIO-ACCIÓN:

 • As armas acústicas foron desenvoltas por contratistas que traballan para o departamento de defensa dos EEUU.
 • No 1997 creouse a Agrupación Común de Armas Non-Letais.
 • O desenvolvemento de armas acústicas representou un terzo do presuposto da agrupación entre o 98 e o 99.
 • O primer contrato para este tipo de armas asinouse o 18 de Novembro do 98. Nesa data, Synetics Corporation produciu un raio de alta precisión de infrasóns que pode producir incapacidades ou a morte.
 • No 99 Maxwell Technologies patentou o Hipersonic Sound System, outro aparello de alta precisión deseñado para controlar multitudes.
 • O mesmo ano a Primex Fisics International patentou o Acoustic Blaster e o Xerador Acústico de Descarga de Arco Secuencial.
 • A American Thecnologhy Corporation desenvolveu despois do ano 2000 o o LRDA, un aparello Acústico de Longo Alcance que é capaz de proxectar unha franxa de son de 15 grados de ancho a un promedio de 120 DB. Ten un alcance de 500 a 1000 metros.
 • Os LRADs foron os medios cos que a compañía PsyOps número 361 preparou o campo de batalla para a toma de Fallujah. Foi en Novembro de 2004. Bombardeouse a cidade con música, supostamente coas cancións “Hell Bells” e “Shoot to trhill” de Metallica.
 • En maio de 2003 a BBC informou que o exército de EEUU utilizou “Enter Sandman” de Metallica e “I love you” de Barney nas interrogacións de detidos iraquíes. Repetíanse as cancións unha e outra vez a alto volume dentro dos containers de transporte de presos.
 • A música enxordecedora é habitualmente dirixida a un detido, encadeado nunha posición de stress, nun espazo completamente escuro, moi quente ou moi frío.
 • Nos anos 50 os contratos de investigación concentráronse en tres áreas:
  1. O goberno Canadiano financiou unha investigación na universidade de McGill que exploraba o impacto devastador da privación e da manipulación sensorial; do ruído continuo (a alto volume ou non) e do contrario, o illamento sonoro;
  2. a CIA financiou estudos en Cornell e Yale sobre os efectos da dor autoinducida (que posteriormente incluiría as posicións de stress, e escenarios que provocaban humillación persoal, sexual ou cultural);
  3. a CIA financiou investigacións en Yale sobre a capacidade de persoas ordinarias para causar dor letal noutros.
   Este sistema moderno de tortura con son é moito máis efectivo que golpear ou facer sufrir de fame. Acada a desintegración psicolóxica en días, en vez de semanas ou meses. Ademais resulta sumamente difícil de documentar; estas técnicas non deixan marcas visibles na superficie carnosa do corpo.

Texto orixinal:
La música como tortura / La música como arma
Suzanne G. Cusick
Traducción:
Sebastián Cruz y Rubén López Cano
Publicación:
Transcultural de Música/Transcultural Music Review
#10 (2006) ISSN:1697-0101

HISTÓRICO PATENTES ARMAS SÓNICAS

[#] Las “armas acústicas” han sido desarrolladas por contratistas que trabajan para el Departamento de Defensa desde, por lo menos, de la creación en 1997 de la Agrupación Común de Armas No-Letales (Joint Non-Lethal Weapons Task Force).

[#] El desarrollo de armas acústicas representó un tercio del presupuesto de la agrupación entre 1998 y 1999.

[#] El primer contrato[…] para este tipo de armas se firmó el 18 de noviembre de 1998, autorizando a la ya desaparecida Synetics Corporation a producir un rayo de alta precisión de infrasonido […] ondas de vibración de menos de 100 vps, diseñado para producir efectos que pueden ser desde “incapacitantes hasta letales”.

[#] En 1999 Maxwell Technologies patentó el Hypersonic Sound System (el Sistema Hipersónico de Sonido) otro “aparato de alta precisión diseñado para controlar multitudes hostiles o neutralizar secuestradores”.

[#] El mismo año Primex Physics International patentó tanto el “Acoustic Blaster” que produce “ondas de impulso repetitivas” de 165dB dirigibles desde una distancia de 50 pies (aproximadamente 15 metros) para “aplicaciones antipersona (antipersonnel)”, y el “Sequencial Arc Discharge Acoustic Generator (Generador Acústico de Descarga de Arco Secuencial)” que produce “ondas de sonido impulsivo de alta intensidad por medios puramente eléctricos”.

[#] […]la American Technology Corporation desarrolló después del año 2000: el Aparato Acústico de Largo Alcance, o LRAD (Long Range Aboustic Device) por sus siglas en Inglés.[5] El LRAD es capaz de proyectar una “franja de sonido” (de 15 a 30 pulgadas de ancho) a un promedio de 120 dB (máximo 151 dB) y tiene un alcance de 500 ó 1000 metros (dependiendo el modelo que se compre).

MÚSICA COMO ARMA Y TORTURA

En el campo de batalla […] el uso de música como arma se percibe como de menor importancia con respecto a la capacidad que tiene el sonido para afectar la orientación espacial de una persona, su sentido de equilibrio, y coordinación física.

[#] LRADs fueron los medios con los que la compañía PsyOps número 361 “preparó el campo de batalla” para la toma de Fallujah en Noviembre del 2004 bombardeando la ciudad con música: supuestamente con las canciones “Hell’s Bells” y “Shoot to Thrill” de Metallica, entre otras (DeGregory 2004).

[#] […] en Mayo de 2003 la BBC informó que el ejercito estadounidense utilizó “Enter Sandman” de Metallica y “I Love You” de Barney el Dinosaurio Morado en las interrogaciones de detenidos Iraquíes, repitiendo las canciones una y otra vez a alto volumen dentro de contenedores de transporte.

[#] la “música ensordecedora” es usualmente dirigida a un detenido que ha sido encadenado en una posición de estrés, en un espacio completamente oscuro que han puesto incómodamente caliente o frío.

[#] En los años 50s los contratos de investigación se concentraron en tres áreas: 1) el gobierno canadiense financió investigación en la Universidad de McGill que exploraba el impacto devastador de la privación sensorial y de la manipulación sensorial (que posteriormente incluiría el encapuchar); del ruido continuo (a alto volumen o no) y de lo contrario, el aislamiento sonoro; la desorientación temporal y el suministro de comidas y bebidas de forma errática; 2) la CIA financió estudios en Cornell y Yale sobre los efectos del dolor auto-inducido (que posteriormente incluiría las posiciones de estrés, y escenarios que provocaban humillación personal, sexual o cultural); y 3) la CIA financió investigaciones en Yale sobre la capacidad de personas ordinarias para causar dolor letal a otros.

[#] Este “sistema moderno de tortura” (con sonido) es mucho mas efectivo que golpear o hacer sufrir de hambre, pues logra la desintegración psicológica en días en vez de semanas o meses. Además, […] resulta sumamente difícil de documentar, ya que, a excepción de mantener a alguien de pie (que puede causar marcas o inflamación grotesca de los pies y las piernas), estas “técnicas” no dejan marcas visibles en la superficie carnosa del cuerpo.