Shellac. A minute. At action park

Shellac. Un minuto. No parque de acción
Vídeo DV 720p
04:28
2003

A forza do son emitido polo reprodutor é de tal magnitude que move os propios altofalantes. Aparece un movemento coreográfico que escapa á comprensión do espectador.

O título é un grupo de rock experimental de Chicago: Shellac, un disco seu: At action Park e unha canción do disco: A minute. A mesma canción que sóa no reprodutor.