Shell-act

MiniDV
06:11
2002

Cámara:
Pablo Sánchez

Músicos:
Silvia Sánchez
Pablo Outón
David «Ekkaia»
Jorge González
María Viñas
Ana García
Jesús Mato
Cristóbal Fortúnez

Grazas a Ana, Martín e Miguel por deixarnos os seus instrumentos e amplis.