Fotograma do film Roda

Roda

Roda está dividido en 3 capítulos, feitos a partir de fotogramas da película Crash de David Cronenberg. É un traballo de experimentación co fotograma. O primeiro capítulo está composto por dous únicosfotograma, o segundo por varios e o terceiro por outros.

Ano da realización: 2003