Audio+visual-film-berio-molina

Audio + visual

Título: Audio + Visual
Duración: 2″ 29″”
Ano de realización: 2003

Audio + Visual é un vídeo sobre o fenómeno audiovisual. Trátase de facerlle falar ao propio obxecto audiovisual para que se libere.
2 elementos moi sinxelos, audio e máis imaxe. Como audio ondas sinusoidais e como imaxe só branco e o negro.