Intel corporation

Mini DV 22:19 2010

Actores/performers: Herminia Basalo, Berio Molina, Chiu Longina
Fotografía/photography: Berio Molina, Chiu Longina
Video: Berio Molina, Chiu Longina
Espacio/space: cntxt

Dous capítulos:
Capítulo 1: aniquilando a polilla: o proceso de lavado dunha gaita.
Capítulo 2: buscando o byte: o proceso de búsqueda dun byte dentro dun laptop.

Webs:
carme nogueira,
berio molina,
chiu longina

Agradecimientos/acknowledged: Carme Nogueira, Hermi Basalo

Hermi Basalo, Chiu Longina e Berio Molina

Hermi Basalo, Chiu Longina e Berio Molina no espazo cntxt de Carme Nogueira.