Devuison

Devuison é unha acción sobre a maquillaxe. A través da manipulación da cara por parte do performer, esta modifica as formas da maquillaxe e ao mesmo tempo modula o son xerado pola propia maquillaxe.